ชื่อที่ใช้ลงทะเบียน ต้องตรงกับบัญชีธนาคาร เท่านั้น
ชื่อภาษาอังกฤษตามหน้าบัตรประชาชน
เช่น MONGKOL FILM ไม่ต้องใส่ MR. MS.

โปรโมชั่น


กลับไปเข้าสู่ระบบ